stichting touchstones
Zijpendaalseweg 1d
6814 CA Arnhem


ANBI informatie

touchstones is een stichting zonder winstoogmerk met culturele ANBI status.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.


IBAN NL56 INGB 0006 2084 67
KvK 56242379
BTW 8520.37.338.B.01
BSN/RSIN/(sofi) nummer 8520.37.338


BELEID

Met het grote succes van Cirque de la Liberté legt stichting touchstones zich ook de komende jaren toe op het produceren van artistiek hoogwaardig multidisciplinair circustheater. Internationale circusartiesten, o.a. uit de stal van Cirque du Soleil, en (inter)nationale muzikanten vormen telkens de cast. Concept en regie zijn in vaste handen van Arnhemmer Goos Meeuwsen en de Braziliaanse Helena Bittencourt. Arnhemse modeontwerpers maken de kostuums. Door interactief samen te werken met Gelderse ondernemers, bedrijven, gemeenten, instellingen, fondsen, professionals en vrijwilligers maken we de totstandkoming van dit event mogelijk voor een bijzonder breed publiek. De shows van het Circus van de Vrijheid vinden als locatieprojecten plaats in Arnhem. Eigen aan circustheater is dat het laagdrempelig is en dus geschikt voor jong en oud, arm en rijk en mensen van alle culturen. Touchstones maakt de shows voor iedereen toegankelijk door jaarlijks 500-1000 vrijkaarten te verstrekken aan minderbedeelde medemensen. In het afgelopen decennium, vanaf 2014, telt elke nieuwe show + 5000 bezoekers uit Arnhem en omstreken. Touchstones’ ambitie is een verbinding te leggen tussen kunsten, mensen van alle culturen en Gelderse organisaties en bedrijven. Op deze wijze dragen we gezamenlijk bij aan de bewustwording dat in Vrijheid samen wonen, werken én samen beleven een groot goed is, zeker in deze tijd waarin vrijheid danig op de proef wordt gesteld.
Ideeën voor de verdere toekomst zijn in ontwikkeling. Altijd zullen de ideeën tot projectplannen worden omgevormd om uitgevoerd te worden ten behoeve van het algemene nut voor mensen.


SUBSIDIES EN FONDSEN

werving, beheer en besteding

De stichting voert een actief beleid ten aanzien van het werven van subsidies, fondsgelden en sponsorgelden. De aldus verkregen gelden zullen, conform de doelstelling van de stichting, aangewend worden voor de diverse projecten die de stichting ten uitvoer brengt. De stichting zal bij de keuze van haar projectplannen immer het Algemeen Nut voor ogen houden. Overtollige gelden bij het ene project zullen ten goede komen aan de uitvoering van daaropvolgende projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bij liquidatie zullen overtollige middelen, binnen de grenzen van de doelstelling van de stichting, worden uitgekeerd aan andere Algemeen Nut Beogende Instellingen.

De winst van elk project, door touchstones ontwikkelt, is dat er met nieuwe ogen gekeken kan worden naar de wereld om ons heen.


Beloningsbeleid

Stichting touchones heeft geen personeel in loondienst. Zij werkt met professionele freelancers op honorariumbasis en vrijwilligers.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.


Financieel overzicht

Het verslag van 2023 is hier te downloaden:
Financieel verslag 2023Dagelijkse leiding
art-director: Géraldine Lodders
zakelijk leider: Gerda Kalsbeek


Samenstelling bestuur
Voorzitter: T.F.M. Arendsen (Thom): Sales & Marketing Manager
Penningmeester: Mr. R.C. Lamsberg (Raoul): Civiel Jurist
Secretaris: J.N.M. Voskuilen (Jeroen): Werkbegeleider Driestroom Nijmegen
Bestuurslid: Mr. R.T. Derksen (Robert): Fiscaal Jurist

stichting touchstones past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.’