MISSIE EN DOELSTELLING


Stichting touchstones komt voort uit een reactie! De stichting wil met de projecten die zij initieert meewerken aan de uitbouw van een betere wereld. touchstones zal, op professionele wijze en zonder financieel winstoogmerk, projecten initiëren, ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van de kunsten en culturen in de breedste zin van de woorden. touchstones wil met haar projecten zintuigen prikkelen en sensaties oproepen, mensen bewust laten worden van hun gevoelens en hun verbeeldingskracht stimuleren. De basis van samenwerking is vertrouwen en respect. touchstones wil met open vizier kijken naar wat er speelt en wat er zich aandient. Cruciaal voor touchstones is zingeving: een boeiend wederzijds creatief proces op gang brengen, waarin samen gedeelde betekenissen worden ontwikkeld

De winst van elk project, door touchstones ontwikkelt, is dat er met nieuwe ogen gekeken kan worden naar de wereld om ons heen.


stichting touchstones past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.’